Biuro tłumaczeń języka angielskiego

we Wrocławiu

Biuro tłumaczeń języka angielskiegoLidia Kwiatkowska

tłumacz przysięgły od 1998 roku
[nr TP/3825/05]

Lidia Kwiatkowska

Tłumaczka przysięgła języka angielskiego o wieloletnim doświadczeniu, specjalizująca się w przekładzie dokumentów prawniczych, korporacyjnych, umów i aktów stanu cywilnego. Posiada również bogate doświadczenie w tłumaczeniach ustnych. Jednym z obszarów specjalizacji jest tłumaczenie ustne metodą a vista, szczególnie przydatne przy czynnościach notarialnych.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – mgr filologii (praca magisterska z zakresu tłumaczenia). Ukończyła także Podyplomowe Studium Przekładu UWr. Od grudnia 1998 roku wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (aktualny nr wpisu TP/3825/05). W trakcie studiów filologicznych i po ich ukończeniu pracowała jako nauczyciel i lektor języka angielskiego (posiada tytuł licencjata w zakresie dydaktyki języka angielskiego). Swoją działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuje w pełnym zakresie we Wrocławiu, gdzie głównie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami. Świadczy także usługi na rzecz osób prywatnych oraz na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura, itp.).

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

© Lidia Kwiatkowska 2012. All Rights Reserved. web design AG