Biuro tłumaczeń języka angielskiego

we Wrocławiu

Biuro tłumaczeń języka angielskiegoLidia Kwiatkowska

tłumacz przysięgły od 1998 roku
[nr TP/3825/05]

Oferta

Oferuję Państwu usługi w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych i zwykłych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.
Zapewniam terminowość i ekspresowe tłumaczenie większej liczby stron, w razie potrzeby pracuję w weekendy i w święta.
Gwarantuję zachowanie poufności powierzanych dokumentów.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tzw. „przysięgłe”

Tłumaczenia ustne:

 

Zapraszam do współpracy!

 

Strona obliczeniowa przy rozliczaniu tłumaczeń uwierzytelnionych:
Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje: § 7. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

Strona obliczeniowa przy rozliczaniu tłumaczeń zwykłych:
1 strona to 1800 znaków ze spacjami

© Lidia Kwiatkowska 2012. All Rights Reserved. web design AG