Lidia Kwiatkowska

(TP/3825/05)

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

Zajmuję się tłumaczeniami uwierzytelnionymi (przysięgłymi), tłumaczeniami zwykłymi oraz tłumaczeniami ustnymi.

O mnie

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław -
Lidia Kwiatkowska

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego we Wrocławiu
z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów prawniczych, korporacyjnych, umów i aktów stanu cywilnego. Zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi. Jednym z obszarów specjalizacji jest tłumaczenie ustne metodą a vista, co jest szczególnie przydatne przy czynnościach notarialnych.

Ukończyłam studia magisterskie (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii – praca magisterska z zakresu tłumaczenia) Ukończyłam także Podyplomowe Studium Przekładu UWr. Od grudnia 1998 roku jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (aktualny nr wpisu TP/3825/05). Zdobyłam też doświadczenie jako nauczyciel i lektor języka angielskiego (tytuł licencjata w zakresie dydaktyki języka angielskiego). Swoją działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję w pełnym zakresie, współpracując przede wszystkim z kancelariami prawniczymi, firmami, biurami tłumaczeń, inwestorami oraz osobami fizycznymi z Polski i zagranicy. Świadczę także usługi na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura, itp.).
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego zostaje ustalone poprzez zawarcie z tłumaczem przysięgłym umowy cywilnoprawnej. W tym zakresie ceny za usługi tłumacza przysięgłego mają charakter umowny.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa
o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Jest to zawód zaufania publicznego.Oznacza to,
że osoby działające w obszarach takich profesji, nie pracują tylko i wyłącznie dla własnego zysku, ale także starają się zaspokoić potrzeby społeczeństwa. W przypadku tłumaczy przysięgłych dotyczy to ochrony danych osobowych oraz informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Należę do ZZTP (Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych).

Tłumacza obowiązuje również Kodeks Tłumacza Przysięgłego określający zasady etyki zawodowej oraz przedstawiający podstawowe reguły praktyki zawodowej. O odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych świadczy rota ślubowania składanego przed Ministrem Sprawiedliwości: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław -
Lidia Kwiatkowska

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów prawniczych, korporacyjnych, umów i aktów stanu cywilnego. Zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi. Jednym z obszarów specjalizacji jest tłumaczenie ustne metodą a vista, co jest szczególnie przydatne przy czynnościach notarialnych.

Ukończyłam studia magisterskie (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii – praca magisterska z zakresu tłumaczenia) Ukończyłam także Podyplomowe Studium Przekładu UWr. Od grudnia 1998 roku jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (aktualny nr wpisu TP/3825/05). Zdobyłam też doświadczenie jako nauczyciel i lektor języka angielskiego (tytuł licencjata w zakresie dydaktyki języka angielskiego). Swoją działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję w pełnym zakresie, współpracując przede wszystkim z kancelariami prawniczymi, firmami, biurami tłumaczeń, inwestorami oraz osobami fizycznymi
z Polski i zagranicy. Świadczę także usługi na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura, itp.).
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego zostaje ustalone poprzez zawarcie z tłumaczem przysięgłym umowy cywilnoprawnej. W tym zakresie ceny za usługi tłumacza przysięgłego mają charakter umowny.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Jest to zawód zaufania publicznego.Oznacza to, że osoby działające w obszarach takich profesji, nie pracują tylko
i wyłącznie dla własnego zysku, ale także starają się zaspokoić potrzeby społeczeństwa. W przypadku tłumaczy przysięgłych dotyczy to ochrony danych osobowych oraz informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Należę do ZZTP (Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych).

Tłumacza obowiązuje również Kodeks Tłumacza Przysięgłego określający zasady etyki zawodowej oraz przedstawiający podstawowe reguły praktyki zawodowej. O odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych świadczy rota ślubowania składanego przed Ministrem Sprawiedliwości: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium.
Na sporządzonych tłumaczeniach
i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też
z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony
i przez kogo. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego zostaje ustalone poprzez zawarcie z tłumaczem przysięgłym umowy cywilnoprawnej.
W tym zakresie ceny za usługi tłumacza przysięgłego mają charakter umowny.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław -
Lidia Kwiatkowska

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego we Wrocławiuz wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów prawniczych, korporacyjnych, umów i aktów stanu cywilnego. Zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi. Jednym z obszarów specjalizacji jest tłumaczenie ustne metodą
a vista, co jest szczególnie przydatne przy czynnościach notarialnych.

Ukończyłam studia magisterskie (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii – praca magisterska z zakresu tłumaczenia) Ukończyłam także Podyplomowe Studium Przekładu UWr. Od grudnia 1998 roku jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (aktualny nr wpisu TP/3825/05). Zdobyłam też doświadczenie jako nauczyciel i lektor języka angielskiego (tytuł licencjata w zakresie dydaktyki języka angielskiego). Swoją działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję
w pełnym zakresie, współpracując przede wszystkim z kancelariami prawniczymi, firmami, biurami tłumaczeń, inwestorami oraz osobami fizycznymi z Polski i zagranicy. Świadczę także usługi na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura, itp.).
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa
o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Jest to zawód zaufania publicznego.Oznacza to, że osoby działające w obszarach takich profesji, nie pracują tylko i wyłącznie dla własnego zysku, ale także starają się zaspokoić potrzeby społeczeństwa.
W przypadku tłumaczy przysięgłych dotyczy to ochrony danych osobowych oraz informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Należę do ZZTP (Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych).

Tłumacza obowiązuje również Kodeks Tłumacza Przysięgłego określający zasady etyki zawodowej oraz przedstawiający podstawowe reguły praktyki zawodowej.
O odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych świadczy rota ślubowania składanego przed Ministrem Sprawiedliwości: „Mając świadomość znaczenia moich słów
i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością
i etyką zawodową”.

O mnie

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław -
Lidia Kwiatkowska

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego we Wrocławiuz wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów prawniczych, korporacyjnych, umów i aktów stanu cywilnego. Zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi. Jednym z obszarów specjalizacji jest tłumaczenie ustne metodą
a vista, co jest szczególnie przydatne przy czynnościach notarialnych.

Ukończyłam studia magisterskie (Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filologii – praca magisterska z zakresu tłumaczenia) Ukończyłam także Podyplomowe Studium Przekładu UWr. Od grudnia 1998 roku jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (aktualny nr wpisu TP/3825/05). Zdobyłam też doświadczenie jako nauczyciel i lektor języka angielskiego (tytuł licencjata w zakresie dydaktyki języka angielskiego). Swoją działalność jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję w pełnym zakresie, współpracując przede wszystkim
z kancelariami prawniczymi, firmami, biurami tłumaczeń, inwestorami oraz osobami fizycznymi z Polski i zagranicy. Świadczę także usługi na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura, itp.).
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane
w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony
i przez kogo. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego zostaje ustalone poprzez zawarcie z tłumaczem przysięgłym umowy cywilnoprawnej. W tym zakresie ceny za usługi tłumacza przysięgłego mają charakter umowny.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

O mnie

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Jest to zawód zaufania publicznego.Oznacza to, że osoby działające w obszarach takich profesji, nie pracują tylko
i wyłącznie dla własnego zysku, ale także starają się zaspokoić potrzeby społeczeństwa. W przypadku tłumaczy przysięgłych dotyczy to ochrony danych osobowych oraz informacji zawartych w tłumaczonych dokumentach.

Należę do ZZTP (Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych).

Tłumacza obowiązuje również Kodeks Tłumacza Przysięgłego określający zasady etyki zawodowej oraz przedstawiający podstawowe reguły praktyki zawodowej.
O odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych świadczy rota ślubowania składanego przed Ministrem Sprawiedliwości: „Mając świadomość znaczenia moich słów
i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Wrocław

Tłumacz przysięgły angielski Wrocław - usługi

W czym się specjalizuję?

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i zwykłe

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia ustne

Tłumacz przysięgły angielski Wrocław - Cennik

Zapewniam terminowość i ekspresowe tłumaczenie większej liczby stron, w razie potrzeby pracuję w weekendy i w święta.
Gwarantuję zachowanie poufności powierzanych dokumentów.

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

Zasady wynagrodzenia za świadczone usługi tłumaczeniowe ustalane są bezpośrednio z Klientem, w zależności od rodzaju, stopnia trudności tłumaczenia oraz nakładu pracy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i zwykłe

Zasady wynagrodzenia za świadczone usługi tłumaczeniowe ustalane są bezpośrednio z Klientem, w zależności od rodzaju, stopnia trudności tłumaczenia oraz nakładu pracy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

tłumacz przysięgły języka angielskiego wrocław

Tłumaczenia ustne

Zasady wynagrodzenia za świadczone usługi tłumaczeniowe ustalane są bezpośrednio z Klientem, w zależności od rodzaju, stopnia trudności tłumaczenia oraz nakładu pracy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

Subscribe to our newsletter

Sign up for newsletter and receive 15% off promo code for your first consultation

Subscribe to our newsletter

Sign up for newsletter and receive 15% off promo code for your first consultation